Doświadczenie od 1999 r.

Kancelaria Radcy Prawnego
T&T Tomasz Tyczyński

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jednostek budżetowych oraz osób fizycznych.

kancelaria-tyczynski (1)

Doświadczenie od 1999 r.

Kancelaria Radcy Prawnego T&T Tomasz Tyczyński

Została założona w 1999 r. w Gdańsku przez radcę prawnego Tomasza Tyczyńskiego.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów prowadzących  działalność gospodarczą, jednostek budżetowych oraz osób fizycznych.

Obsługa przedsiębiorców polskich i zagranicznych  obejmuje szeroko rozumiane prawo gospodarcze oraz wszystkie dziedziny prawa regulujące prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

W ramach obsługi  klientów indywidualnych udzielamy porad, sporządzamy pisma i  reprezentujemy osoby  fizyczne przed sądami, organami administracji państwowej,  Towarzystwami Ubezpieczeniowymi  oraz innymi instytucjami  publicznymi.

Zapewniamy naszym  Klientom świadczenie  kompleksowej i rzetelnej pomocy prawnej w krótkim czasie.

Zaufali nam

Do grona aktualnych bądź byłych Klientów, którzy obdarzyli zaufaniem Kancelarię zaliczają się m. in. :

Poznaj nasze kompetencje

Postępowania sądowe i administracyjne

 Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również Sądem Najwyższym.

Prawo Pracy

Oferujemy wsparcie prawne zarówno w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa pracy, sporów zbiorowych, jak i przy negocjacjach oraz konstruowaniu umów o pracę, kontraktów menedżerskich itp.

Podatki

Świadczymy usługi w zakresie prawa podatkowego na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. Pomagamy w strategiczny sposób zaplanować i zoptymalizować pod kątem podatkowym podejmowane transakcje.

Spółki

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie funkcjonowania spółek handlowych. Oferujemy także wsparcie prawne przy ich restrukturyzacji oraz w zakresie umów wspólników/akcjonariuszy.

Nieruchomości i inwestycje

Świadczymy pomoc prawną w zakresie transakcji na rynku nieruchomości, w szczególności takich jak nabycie pojedynczych oraz całych portfeli nieruchomości, inwestycje mieszkaniowe/biurowe.

Ochrona danych osobowych

Przeprowadzamy audyty wewnętrzne pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, opracowujemy strategię i harmonogram działań, a także wspieramy we wdrożeniu niezbędnych zmian

Zamówienia publiczne

Kompleksowa obsługa prawna w sprawach związanych z udzielaniem zamówień, w tym przygotowywaniem dokumentacji przetargowej, jak również ofert. Obsługujemy wykonawców i zamawiających.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego. Udzielamy wsparcia zarówno jednostkom administracji publicznej jak i podmiotom prywatnym w obszarze usług publicznych.

Arbitraż

Pomagamy przygotować się do sporu, dobrać odpowiednie środki do osiągnięcia założonych celów oraz wykorzystać je w sposób, który zapewnia Klientom najlepszą ochronę ich interesów.

Prawo antymonopolowe

Dokonujemy wszechstronnej oceny działalności gospodarczej naszych Klientów pod kątem ryzyk naruszenia przepisów prawa antymonopolowego, praktyk ograniczających konkurencję i ochrony praw konsumentów.

Ubezpieczenia na życie i majątkowe

Proponujemy pomoc w zakresie doradztwa prawnego w kwestiach ubezpieczeń majątkowych i polis na życie. Reprezentujemy naszych Klientów w kwestiach związanych z likwidacją szkód.

Własność intelektualna

Doradzamy w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie ochrony praw własności przemysłowej , ochrony praw autorskich i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Umowy kontrakty

Usługi prawne w zakresie wsparcia Klientów w procesie negocjacji warunków biznesowych kontraktu, przygotowania umowy oraz zabezpieczenia jej wykonania, także na drodze postępowania sądowego.

Prawo energetyczne

Reprezentowanie klientów w ramach wszelkich postępowań przed URE, jako regulatorem oraz innymi organami administracji, m. in. w sprawach związanych z koncesjami na prowadzenie działalności, taryfami czy też odmową zawarcia umowy.

CHF

Zajmujemy się szeregiem spraw sądowych przeciwko bankom, w szczególności w związku z zawartymi w umowie klauzulami niedozwolonymi. Dla każdej z osób przygotowujemy nieodpłatną symulację przedstawiające możliwe zyski z takiego procesu.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

W kancelarii pomagamy przygotować całą dokumentację niezbędną do uzyskania odszkodowania komunikacyjnego. Wspieramy naszych Klientów w całym procesie oraz reprezentujemy ich przed odpowiednimi organami.

Fundusze europejskie

Pomoc prawna w sprawach związanych z pozyskiwaniem, wykorzystywaniem, wdrażaniem i kontrolą funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także europejskiego funduszu rozwoju obszarów wiejskich.

Prawo sportowe

Świadczymy  usługi w zakresie prawa sportowego, na rzecz krajowych i zagranicznych klubów, związków i organizacji sportowych, jak i zawodników, trenerów i innych osób związanych ze sportem.

Porady prawne online

to rozwiązanie problemów prawnych
bez wychodzenia z domu.

lub zadzwoń do nas
606 349 629