Poznaj nasze kompetencje

Zamówienia publiczne

Kompleksowa obsługa prawna w sprawach związanych z udzielaniem zamówień, w tym przygotowywaniem dokumentacji przetargowej, jak również ofert. Obsługujemy wykonawców i zamawiających.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego. Udzielamy wsparcia zarówno jednostkom administracji publicznej jak i podmiotom prywatnym w obszarze usług publicznych.

Ubezpieczenia na życie i majątkowe

Proponujemy pomoc w zakresie doradztwa prawnego w kwestiach ubezpieczeń majątkowych i polis na życie. Reprezentujemy naszych Klientów w kwestiach związanych z likwidacją szkód.

Spółki

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie funkcjonowania spółek handlowych. Oferujemy także wsparcie prawne przy ich restrukturyzacji oraz w zakresie umów wspólników/akcjonariuszy.

Arbitraż

Pomagamy przygotować się do sporu, dobrać odpowiednie środki do osiągnięcia założonych celów oraz wykorzystać je w sposób, który zapewnia Klientom najlepszą ochronę ich interesów.

Własność intelektualna

Doradzamy w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie ochrony praw własności przemysłowej , ochrony praw autorskich i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Nieruchomości i inwestycje

Świadczymy pomoc prawną w zakresie transakcji na rynku nieruchomości, w szczególności takich jak nabycie pojedynczych oraz całych portfeli nieruchomości, inwestycje mieszkaniowe/biurowe.

Prawo antymonopolowe

Dokonujemy wszechstronnej oceny działalności gospodarczej naszych Klientów pod kątem ryzyk naruszenia przepisów prawa antymonopolowego, praktyk ograniczających konkurencję i ochrony praw konsumentów.

Prawo energetyczne

Reprezentowanie klientów w ramach wszelkich postępowań przed URE, jako regulatorem oraz innymi organami administracji, m. in. w sprawach związanych z koncesjami na prowadzenie działalności, taryfami czy też odmową zawarcia umowy.

Umowy kontrakty

Usługi prawne w zakresie wsparcia Klientów w procesie negocjacji warunków biznesowych kontraktu, przygotowania umowy oraz zabezpieczenia jej wykonania, także na drodze postępowania sądowego.

CHF

Zajmujemy się szeregiem spraw sądowych przeciwko bankom, w szczególności w związku z zawartymi w umowie klauzulami niedozwolonymi. Dla każdej z osób przygotowujemy nieodpłatną symulację przedstawiające możliwe zyski z takiego procesu.

Fundusze europejskie

Pomoc prawna w sprawach związanych z pozyskiwaniem, wykorzystywaniem, wdrażaniem i kontrolą funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także europejskiego funduszu rozwoju obszarów wiejskich.

Porady prawne online

to rozwiązanie problemów prawnych
bez wychodzenia z domu.

lub zadzwoń do nas 606 349 629