Fundusze europejskie

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach związanych z pozyskiwaniem, wykorzystywaniem, programowaniem, wdrażaniem i kontrolą funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także europejskiego funduszu rozwoju obszarów wiejskich.

Obsługujemy zarówno przedsiębiorców aplikujących o wsparcie czy też już realizujących projekty, jak również jednostki samorządu terytorialnego i podmioty publiczne.

Główne pola działalności:

  • monitorowanie programów i działań pomocowych,
  • pozyskiwanie dofinansowania (sporządzanie wniosków o dofinansowanie),
  • wsparcie w realizacji dofinansowanych projektów (obsługa rozliczeń i płatności, opiniowanie zgodności zamówień w projekcie; wsparcie w kontaktach z instytucjami zarządzającymi m.in. w zakresie ustaleń pokontrolnych, nieprawidłowości, modyfikacji projektu),
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach odwoławczych i sądowych dotyczących funduszy europejskich (m.in. postępowania dot. negatywnej oceny, postępowania dot. zwrotu środków, pomniejszenia płatności, odmowy wypłaty dofinansowania),
  • opiniowanie projektów rozstrzygnięć, decyzji o zwrocie dofinansowania / korekt finansowych,
  • sporządzanie opinii prawnych z wybranych zagadnień prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego funduszy europejskich,
  • opiniowanie zgodności zamówień realizowanych przez Instytucje zaangażowane w realizację programów operacyjnych z prawem wspólnotowym i krajowym dotyczącym zamówień publicznych,
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, a także dokumentów systemu realizacji związanych z dystrybucją środków europejskich.
fundusze

Porady prawne online

to rozwiązanie problemów prawnych
bez wychodzenia z domu.

lub zadzwoń do nas
606 349 629