Ubezpieczenia
na życie i majątkowe

Proponujemy pomoc w zakresie doradztwa prawnego w kwestiach ubezpieczeń majątkowych i polis na życie. Zapewniamy wsparcie poprzez zaoferowanie obsługi bieżącej działalności ubezpieczeniowej, która obejmuje między innymi sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych z agencjami ubezpieczeniowymi, doradzanie w postępowaniach przed KNF. Reprezentujemy naszych Klientów w kwestiach związanych z likwidacją szkód.

Główne pola działalności:

  • Prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie bieżącej działalności ubezpieczeniowej,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych z agentami oraz brokerami ubezpieczeniowymi,
  • postępowań przed KNF,
  • korporacyjnych aspektów działalności zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych,
  • reprezentowanie i doradzanie w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych , jak i w toku postępowania sądowego w sprawach o odszkodowania wynikające z zawartych umów ubezpieczenia, w tym w szczególności w zakresie odpowiedzialności cywilnej OC,
  • sporządzanie ogólnych warunków umów ubezpieczenia.
odszkodowania-komunikacyjne

Porady prawne online

to rozwiązanie problemów prawnych
bez wychodzenia z domu.

lub zadzwoń do nas
606 349 629