Postępowanie sądowe
i administracyjne. Arbitraż

Świadczymy kompleksową pomoc prawną związaną z postępowaniami sądowymi (w tym arbitrażowymi) i administracyjnymi. Doradzamy od momentu powstania sporu aż do jego definitywnego rozstrzygnięcia i skutecznego wyegzekwowania praw Klientów. Pomagamy przygotować się do sporu, dobrać odpowiednie środki do osiągnięcia założonych celów oraz wykorzystać je w sposób, który zapewnia Klientom najlepszą ochronę ich interesów.

Główne pola działalności:

  • świadczenie kompleksowych usług doradztwa prawnego począwszy od etapu przedsądowych negocjacji, poprzez właściwe postępowanie sądowe oraz czynności egzekucyjne związane z wykonaniem orzeczenia,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed organami administracji publicznej, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Patentowym, urzędami i izbami skarbowymi,
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi w Polsce i za granicą,
  • reprezentacja Klientów i doradztwo w postępowaniach karnych oraz karnoskarbowych.
prawo

Porady prawne online

to rozwiązanie problemów prawnych
bez wychodzenia z domu.

lub zadzwoń do nas
606 349 629