Ochrona danych osobowych

W ramach świadczonych usług gwarantujemy kompleksową obsługę związaną z ochroną danych osobowych. Przeprowadzamy audyty wewnętrzne („analiza luki”) pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami , w szczególności RODO, opracowujemy strategię i harmonogram działań dostosowujących, a także wspieramy we wdrożeniu niezbędnych zmian, przygotowujemy niezbędną dokumentację, wydajemy rekomendacje w zakresie zabezpieczeń danych oraz przeprowadzamy wewnętrzne szkolenia dla pracowników.

Główne pola działalności:

  • analiza systemu ochrony danych osobowych funkcjonującego w organizacji pod kątem spełnienia wymagań przewidzianych w RODO („analiza luki”),
  • wydawanie rekomendacji w zakresie działań korygujących oraz dostosowujących system ochrony danych osobowych do wymogów RODO,
  • identyfikacja ryzyka i potencjalnych zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych osobowych i wydawanie rekomendacji wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń,
  • stworzenie lub dostosowanie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w tym: polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania system informatycznym, procedur i polityk wewnętrznych etc.
  • przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników organizacji w zakresie ochrony danych osobowych,
  • pomoc w bieżącym kontakcie z organem nadzoru,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych.
ochrona-danych

Porady prawne online

to rozwiązanie problemów prawnych
bez wychodzenia z domu.

lub zadzwoń do nas
606 349 629