Prawo energetyczne

Świadczymy kompleksowe usługi wsparcia prawnego klientów między innymi w ramach: planowania oraz realizacji procesów inwestycyjnych dotyczących budowy lub modernizacji energetycznych obiektów kubaturowych i liniowych, w tym związanych z odnawialnymi źródłami energii; pozyskiwania oraz regulowania praw do gruntów przeznaczonych lub zajętych pod infrastrukturę energetyczną; wszelkich postępowań przed URE oraz innymi organami administracji, tak na etapie administracyjnym, jak i sądowym; przygotowania, negocjowania oraz wykonywania wszelkiego rodzaju umów związanych z sektorem energetyki; przygotowania analiz oraz opracowań związanych z prawem energetycznym.

Główne pola działalności:

  • reprezentowanie klientów w ramach wszelkich postępowań przed URE, jako regulatorem oraz innymi organami administracji, m. in. w sprawach związanych z koncesjami na prowadzenie działalności, taryfami czy też odmową zawarcia umowy przyłączeniowej, również na etapie sądowym względnie sądowo-administracyjnym;
  • wsparcie prawne klientów w ramach planowania oraz realizacji procesów inwestycyjnych dotyczących budowy lub modernizacji energetycznych obiektów kubaturowych i liniowych, w szczególności w zakresie budowy konwencjonalnych bloków energetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą, jak i elektrowni wiatrowych czy też linii elektroenergetycznych;
  • usługi prawne związane z pozyskiwaniem oraz regulowaniem praw do gruntów przeznaczonych lub zajętych pod obiekty infrastruktury energetycznej na drodze administracyjnej jak i cywilnoprawnej;
  • prowadzenie audytów due diligence przedsiębiorstw energetycznych oraz wsparcie Klientów w ramach procesów nabycia przedsiębiorstw branży energetycznej, również w odniesieniu do różnych form pozyskania finansowania na realizacje inwestycji w tym zakresie;
  • wsparcie prawne klientów w ramach przygotowania, negocjowania oraz nadzoru nad wykonywaniem wszelkiego rodzaju umów związanych z sektorem energetyki, w tym w szczególności umów przyłączeniowych, związanych ze sprzedażą nośników energii;
  • reprezentowanie klientów w sporach związanych z realizacją umów zawierających w ramach działalności w branży energetycznej;
  • sporządzanie na rzecz klientów analiz oraz opracowań w kwestiach związanych z prawem energetycznym.
photo-1543781090-4170f3b7d1ae-1.jpeg

Porady prawne online

to rozwiązanie problemów prawnych
bez wychodzenia z domu.

lub zadzwoń do nas
606 349 629