Prawo antymonopolowe
Ochrona konkurencji
i konsumentów

Świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Dokonujemy wszechstronnej oceny działalności gospodarczej naszych Klientów pod kątem ryzyk naruszenia przepisów prawa antymonopolowego, praktyk ograniczających konkurencję, ochrony praw konsumentów, jak również zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Oferujemy wsparcie prawne zarówno na etapie wstępnej analizy planowanych działań, jak i następczej oceny dokonanych czynności. Reprezentujemy interesy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowań prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a następnie przed sądami.

Główne pola działalności:

  • minimalizacja ryzyk prawnych wynikających z przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • weryfikacja przedstawionego stanu faktycznego w świetle zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji i konsumentów, przygotowywanie opinii prawnych oraz strategii postępowania,
  • kompleksowe doradztwo i reprezentowanie Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i sądami, w tym postępowaniach prowadzonych w związku z obowiązkiem uzyskania zgody na dokonanie koncentracji,
  • opiniowanie dokumentów oraz sporządzanie ich projektów, w szczególności umów o charakterze handlowym (m.in. umowy dystrybucyjne, franczyzowe, agencyjne), wniosków o wydanie decyzji zobowiązującej w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz pism na potrzeby prowadzonych postępowań,
  • kompleksowa obsługa w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • analiza i opracowywanie klauzul przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz dotyczących przetwarzania danych osobowych,
  • opracowywanie programów compliance w zakresie prawa konkurencji.
prawo

Porady prawne online

to rozwiązanie problemów prawnych
bez wychodzenia z domu.

lub zadzwoń do nas
606 349 629