Prawo sportowe

Świadczymy  usługi w zakresie prawa sportowego,  na rzecz krajowych i zagranicznych klubów, związków i organizacji sportowych, jak i zawodników, trenerów i innych osób związanych ze sportem.

Główne pola działalności:

  • opracowywanie aktów wewnętrznych polskich związków sportowych oraz regulaminów klubów sportowych,
  • sporządzanie oświadczeń i regulaminów antykorupcyjnych w sporcie,
  • negocjowanie, sporządzanie i zawieranie umów pomiędzy klubami i stowarzyszeniami sportowymi a trenerami, zawodnikami, agentami sportowymi, sponsorami i działaczami sportowymi oraz sztabem medycznym,
  • negocjowanie i sporządzanie umów transferowych oraz umów sponsorskich,
  • prowadzenie postępowań dyscyplinarnych i organizacyjnych przed organami polskich związków sportowych,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach przez sportowymi sądami polubownymi, międzynarodowymi federacjami sportowymi czy sądami arbitrażowymi,
  • sporządzanie opinii prawnych.
  • ochrona prawna wizerunku sportowca,
  • rozwiązywanie sporów – m.in., prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych, prowadzenie mediacji, reprezentowanie klubów i sportowców w postępowaniach arbitrażowych, a także w postarbitrażowych toczących się przed sądami powszechnymi.
prawo-sportowe (1)

Porady prawne online

to rozwiązanie problemów prawnych
bez wychodzenia z domu.

lub zadzwoń do nas
606 349 629