Prawo pracy

Oferujemy wsparcie prawne zarówno w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa pracy, sporów zbiorowych, jak i przy negocjacjach oraz konstruowaniu umów o pracę, kontraktów menedżerskich, układów zbiorowych pracy, umów zlecenia czy agencji.

Główne pola działalności:

  • doradztwo w zakresie opracowania, wdrażanie, zawierania lub wypowiadania umów o pracę oraz umów o charakterze cywilnoprawnym (zlecenie, dzieło, agencja),
  • kompleksowe doradztwo w zakresie kształtowania stosunku pracy kadry kierowniczej, w szczególności wsparcie w negocjacjach i przygotowaniu kontraktów menadżerskich, włączając w to doradztwo w zakresie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kadry kierowniczej (polisy Directors & Officers – D&O),
  • doradztwo w toku procesów fuzji i przejęcia pracodawców, w tym restrukturyzacji i przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym w relacjach ze związkami zawodowymi,
  • reprezentacja Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.
upadlosc-prawnik

Porady prawne online

to rozwiązanie problemów prawnych
bez wychodzenia z domu.

lub zadzwoń do nas
606 349 629