Ochrona środowiska

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa ochrony środowiska. Wspieramy klientów w tym zakresie podczas prowadzonych procesów inwestycyjnych, transakcji kapitałowych i przejmowania (sprzedaży) majątku, a także podczas bieżącej działalności gospodarczej oddziałującej na środowisko. Wskazujemy ryzyka środowiskowe, proponujemy optymalne rozwiązania i rekomendujemy scenariusze działań naprawczych, które chronią interes klienta.

Główne pola działalności:

  • doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska w procesie planowania i realizacji projektów inwestycyjnych; ocena wymogów i ryzyk w zakresie środowiskowych uwarunkowań prawnych planowanego przedsięwzięcia,
  • wsparcie w zakresie środowiskowych aspektów procesu inwestycyjnego, w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko danego przedsięwzięcia,
  • weryfikacja prawno-środowiskowych ryzyk transakcji przejęć i łączeń podmiotów gospodarczych, nabywania przedsiębiorstw i wydzielonych składników majątkowych,
  • analizy due diligence oraz udział w negocjacjach i pomoc prawna przy przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej w aspekcie zagadnień środowiskowych, w tym w szczególności doradztwo w zakresie mechanizmów wyłączających bądź ograniczających ryzyko potencjalnej odpowiedzialności klienta za szkody środowiskowe wyrządzone przez podmiot trzeci (klauzule umowne, struktura transakcji),
  • reprezentowanie klienta w postępowaniach administracyjnych (sądowo-administracyjnych) i sądowych w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska.
prawnik

Porady prawne online

to rozwiązanie problemów prawnych
bez wychodzenia z domu.

lub zadzwoń do nas
606 349 629