Upadłość i restrukturyzacja

W ramach specjalizacji udzielamy pomocy prawnej przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością i niewypłacalnym oraz podmiotom, będących ich wierzycielami. Oferujemy usługi doradztwa prawnego, jak również przejmujemy wszelkie formalności, związane z wszczęciem i przeprowadzeniem postępowań. W sposób kompleksowy reprezentujemy interesy naszych Klientów w szeroko rozumianych negocjacjach oraz przed sądami.

Udzielamy  pomocy oraz  reprezentujemy  także  osoby  fizyczne  w ramach postepowań  w sprawach  upadłości  konsumenckiej.

Główne pola działalności:

  • Doradztwo w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, jak również pozasądowej restrukturyzacji zadłużenia, na rzecz dłużników oraz wierzycieli – w tym banków;
  • Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości;
  • Przygotowanie wniosków o zatwierdzenie układu, otwarcie postępowania układowego (zwykłego jak i przyśpieszonego), jak również postępowania sanacyjnego;
  • Reprezentacja dłużników (upadłych) oraz wierzycieli w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych;
  • Wsparcie Klientów w zakresie przygotowania, negocjacji, zatwierdzenia i realizacji układu z wierzycielami, jak również przy opracowywaniu planu restrukturyzacyjnego (planu działań sanacyjnych);
  • Reprezentacja w negocjacjach warunków umów związanych z pozyskaniem finansowania, w tym w szczególności umów kredytowych.
upadlosc-kancelaria (1)

Porady prawne online

to rozwiązanie problemów prawnych
bez wychodzenia z domu.

lub zadzwoń do nas
606 349 629